Rita ett grundliv

Ett grundliv (bodice block) är en individuell mall du kan använda för att rita egna mönster. Metoden som beskrivs här kommer från The Creative Curator men med bearbetade instruktioner och en egen måttkalkylator(!) för att minimera matten.

2/5

Livet passar för bystmått på 80–134 cm och har lite rörelsevidd inräknat, vilket gör det enkelt att vidareutveckla till ett bärbart plagg.

Kroppsmått

Be någon hjälpa dig att ta dina fem kroppsmått:

 • Byst mäts runt om där överkroppen är som störst.
 • Ryggbredd och bröstbredd mäts från armhåla till armhåla med armarna hängande längs kroppen.
 • Rygglängd mäts från halsens slut ned till midjan.
 • Axellängd mäts från halsens slut till den yttersta beniga biten på axeln.


Rygglängd och axellängd varierar mycket från person till person och kan vara svåra att mäta exakt, men var inte orolig – eventuella diffar blir tydliga när du gjort din toile och kan rättas till senare.

Kroppsmått, cm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Start
2
2.5
3
3
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5
Byst
80
84
88
92
96
100
104
110
116
122
128
134
Bröstbredd
35
36
37
38
39
40
41
42.5
44
45.5
47
48.5
Ryggbredd
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Rygglängd
38
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
Axellängd
12
12.25
12.5
12.75
13
13.25
13.5
13.75
14
14.25
14.5
14.75
Halsbredd
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8.125
8.5
8.9
9.25
9.6
Ärmhålsdjup
20.5
20.75
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
Armhåla
5
5
5
5.5
6
6
6.5
7
7
7.5
8
8
Insnitt
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5

 

STORLEKSTABELL

Lista kroppsmåtten enligt den vänstra spalten i tabellen ovan. Anteckna dina mått för byst, bröstbredd, ryggbredd, rygglängd och axellängd. Ta hjälp av storleken som närmast matchar ditt bystmått för att komplettera listan.

Använd sedan kalkylatorn nedan för att generera mått för din rityta. Ange eventuella decimaler med punkt, exempelvis 3.5 eller 22.75.

Ruta
 • Bredd: 0
 • Höjd: 0
 • Vertikal: 0
Linjer
 • O: 0
 • Ärmhål: 0
 • Byst: 0
 • Axel bak: 0
 • Rygg: 0
 • Bröst: 0
Punkter
 • A & B: 0
 • C: 0
 • D: 0
 • E: 0

Rita upp en ruta enligt måtten Bredd och Höjd som du fick från kalkylatorn. Märk varje sida av rutan med dess namn: topp är den översta och midja är botten. Vänster sida är mitt bak och höger sida är mitt fram. Dela rutan med lodrät linje; använd måttet Vertikal och mät från vänster (mitt bak).

Det illustrerade exemplet är storlek 10.

 

LINJER

Till vänster, mellan mitt bak och vertikalen, placerar vi följande linjer. Den sista linjen, Ärmhål, ska dock ritas hela vägen mellan mitt bak och mitt fram. Mät från topplinjen och märk varje linje med dess namn:

 • O
 • Axel bak
 • Rygg
 • Ärmhål

På höger sida ritar vi de resterande linjerna. Beroende på storlek hamnar linjen Axel fram högre eller lägre än O – det måste alltså inte se ut exakt som i illustrationen.

 • Axel fram. Mät från topplinjen:
  Storlek 6–12: 4.5 cm
  Storlek 14–20: 4 cm
  Storlek 20–28: 3.5 cm
 • Bröst
 • Byst


 

PUNKTER

När alla linjer är på plats ska fem punkter placeras ut:

 • A och B sitter 1.5 cm ovanför respektive nedanför linjen Rygg, mäts från mitt bak
 • C och D sitter båda på linjen Axel fram och mäts från mitt fram
 • E motsvarar insnittets spets och mäts från mitt fram. Här sätter vi den 2 cm ovanför bystlinjen. Vill du rotera insnittet till ett bystveck eller någon annan position kan du sätta E på bystlinjen istället.

Bra jobbat! Nu kan vi börja rita själva formen.

Nu ritar vi en kroppshalva i taget. Vi börjar med baksidan. Hitta måttet Halsbredd. Mät halsbredden från mitt bak och gör ett märke 2 cm ovanför O (på topplinjen för storlek 6). Rita halslinningen; börja med minst 3 cm rak linje från O mitt bak innan du svänger upp till märket.

 

AXEL

Utgå från halslinningens övre ände. Hitta måttet Axellängd och rotera din linjal tills det måttet landar på linjen Axel bak. Rita linjen.

 

ÄRMHÅL

Rita en lätt svängd linje från axelns yttersta ände ned via punkt A och B. Fortsätt ned och ut till där vertikalen möter Ärmhål med en rundare kurva.

Tips: Som hjälp kan du dra en linje från B ned till linjen Ärmhål. Sätt en punkt 45 grader från hörnet och 3 cm in, och låt kurvan gå via punkten (eller ungefär via punkten; det kan vara svårt att få till med de minsta storlekarna).

 

MIDJA

Utgå från där vertikalen möter linjen Midja. Mät 2 cm åt vänster och dra en linje upp till ärmhålets botten. Det ska se ut ungefär såhär innan vi går vidare till framsidan:

Hitta måttet Halsbredd igen och mät från mitt fram på topplinjen. Rita en kurva till mitt fram, mätt från topplinjen:

 • Storlek 6–12: 7.5 cm
 • Storlek 14–20: 8 cm
 • Storlek 20–28: 8.5 cm


Tips
: Som hjälp kan du dra en linje från måttet Halsbredd ned till i nivå med halslinningens djup. Sätt en punkt 45 grader från det tänkta hörnet och 3 cm in; öka till 3.5 cm för storlek 16 eller större. Låt kurvan gå via punkten.

 

AXEL

Addera måtten Axellängd och Insnitt. Mät från halslinningens övre ände och rotera linjalen tills den korsar punkt C på linjen Axel fram. Rita linjen.

 

INSNITT AXEL

Dra en linje från punkt E och upp via punkt D till axeln. Detta är insnittets första ben. Kolla kroppsmåttet Insnitt och markera bredden åt vänster utmed axeln. Dra en linje från denna punkt ned till E.

 

PUNKT F

Dela måttet Bröstbredd i 2. Mät insnittets bredd på bröstlinjen. Addera måtten och markera på bröstlinjen, mätt från mitt fram. Vi kallar punkten F. Dra en svag linje från axeln till punkt F. Sätt ett märke på mitten av linjen. Denna hjälper oss att forma ärmhålet.

 

ÄRMHÅL

Rita en kurva från axeln via punkten F och ut mot bakre halvan av ärmhålet. Låt linjen svänga in ca 1 cm innanför märket vi nyss ritade.

Tips: För att få en bra kurva nedtill kan du dra en linje från F ned till linjen Ärmhål. Sätt en punkt 45 grader från hörnet och 3 cm in, och låt kurvan gå ungefär via punkten.

 

 

MIDJA

Utgå från där vertikalen möter linjen Midja. Mät 1.5 cm åt höger och dra en linje upp till botten av ärmhålet.

Nästan klara! Nu ritar vi en ny, något lägre midja som bättre överensstämmer med dess naturliga form. Sätt en ny punkt mitt fram, en bit nedanför midjelinjen:

 • Storlek 6–12: 1 cm
 • Storlek 14–20: 2 cm
 • Storlek 20–28: 2.5 cm

Sätt en andra punkt nedanför vertikalen:

 • Storlek 6–18: 0.5 cm
 • Storlek 20–28: 1 cm

Dra en linje från Midja mitt bak till punkten nedanför vertikalen. Rita sedan en svag kurva från sidan fram till den nya midjepunkten mitt fram.

 

INSNITT MIDJA (VALFRITT)

Lägg till insnitt fram och bak om du vill ha en mer definierad form. Utgå från skissen nedan och anpassa proportionerna efter din egen form när du gör din toile. En figur med stor skillnad mellan byst- och midjemått kan behöva större (bredare) insnitt, och tvärtom. Här tas midjan in totalt 12 cm:

 

RITA RENT

Vik insnittet så att kilen stängs. Detta gör att linjen längs axeln inte längre hänger ihop. Dra ett nytt streck från halslinningens övre ände till axelns spets. Markera gärna med sporre eller syl så att veckets form syns genom alla lager.

Ditt original är nu klart! Spara det för eventuella justeringar. Kalkera av grundlivets konturer på ett nytt papper. Rita av insnitt och bystlinje. Förläng sidorna ned till den nya midjelinjen. Lägg till sömsmån. Sedan kan du klippa ut det och göra en toile.

Testa formen på ditt grundliv med en toile. Ärmhålen ska vara djupa nog att vara bekväma. Bystlinjen ska vara i höjd med apex, d.v.s. bröstvårtorna eller punkterna där bysten är som rundast. Midjelinjen ska vara i höjd med din midja och parallell med golvet. Flytta respektive linje upp eller ned efter behov.

AXLAR

Axeln ska sluta där benet i axeln slutar. Rätt axellängd är viktigt om du ska rita en ärm till ditt liv och vill undvika en för tight eller puffig ärmkulle. Justera axellängden efter behov och jämna till ärmhålets övre kurva. Kom ihåg att ändra lika mycket fram som bak.

 

BYST

Märk ut apex (bystpunkt) på din toile och flytta punkt E om du behöver. E bör antingen sitta mitt på apex – ifall insnittet ska göras om till exempelvis ett bystveck – eller på en “bärbar” position om du vill använda insnittet på dess befintliga plats. Insnittets spets bör då sluta 1.8–5 cm ovanför apex. Större byst, större avstånd. Om du flyttar punkt E i sidled ska även punkt D flyttas lika mycket åt samma håll (D ska vara 2 cm till vänster om E). Rita sedan om insnittet från dess nya position. Här är bysten flyttad uppåt och inåt mitten, med apex markerad som cirkel:

 

SIDOR

Sidosömmen ska vara lodrät och linjera med mitten av din överarm. En lutande sidosöm tyder på att dina kurvor är fördelade på ett annat sätt än livets. Om sömmen exempelvis dras framåt nedåt från armhålet har du förmodligen mer volym fram än bak, och upplever kanske också att tyget sitter lösare runt ryggen. Öppna sidosömmen och nåla om tills den är rak.

Insnittet kan roteras till ett tiotal olika positioner. Ju närmare apex insnittet börjar desto smalare blir det. Om insnittet i axeln ser stort ut så beror det alltså på det relativt långa avståndet från axel till byst. Tekniken att överföra volym från ett ställe till ett annat med hjälp av insnitt kallas dart manipulation.

Här roterar vi insnittet till ett bystveck:

 

Innan du flyttar insnittet bör du se till att dess utgångspunkt, E, sitter på bystlinjen. Dra ett streck från 5 cm nedanför Ärmhålsdjup upp till punkt E. Klipp längs strecket. Vik insnittet i axeln och tejpa igen. Fyll igen det nya tomrummet med papper. Flytta punkt E en bit ut från apex till en bärbar position (se föregående avsnitt Toile) och rita det nya insnittet.